Description-tr: Library for speaking with apple iphone and iPod Contact gadgets libimobiledevice is often a library that talks the native Apple USB protocols the apple iphone and iPod Touch use.Description-tr: GNU grep, egrep ve fgrep 'grep' aracı dosyalarda metin arama lawnımcısıdır; komut satırlarında veya betiklerde kullanılabilir. Kulla… Read More